İleri teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi ancak Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti ile mümkündür. Bunun bilincinde olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını şirket politikamız olarak benimsemekteyiz.

Sanayicilerimizin rekabete karşı ayakta kalabilmeleri için rakiplerinden farklı inovatif ürünlere  ihtiyacı vardır. Firmamız sadece akademik  Ar-Ge değil, pazarda satılabilecek rekabetçi ürünler geliştirebilecek alt yapıya da sahiptir.  Ar-Ge den ürüne geçiş sürecini sizin için yürütebiliriz.

Yeni teknolojilerin geliştirilebilmesi için şirketlerin, bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri, ortak ürün ve “know-how” geliştirebilecekleri üniversiteler ile işbirliği yapması bir zorunluluktur. Bu kapsamda başta ODTÜ-GÜNAM olmak üzere ODTÜ’de bulunan diğer araştırma grupları, yurtiçi ve yurtdışı birçok üniversite ve kurum ile ile üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak çalışmakta ve bilgi alışverişinde bulunmaktayız.