Proje Konusu: 2018 Yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İleri Ar-Ge Teknolojileri Ltd. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Faydalanılan Destek Programı: 2244-Sanayi Doktora Programı
Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 15.02.2019-15.02.2026

Bu proje kapsamında firmamız TÜBİTAK desteği ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.