Proje Konusu: İyileştirilmiş Metalurjik Silisyum Kullanılarak Düşük Maliyetli ve Çift Taraflı Güneş Gözesi ve Paneli Geliştirilmesi
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 15.7.2017 – 15.2.2019

Genel olarak enerji sektöründeki en önemli faktör enerji maliyetidir. Bu nedenle fotovoltaik alanında faaliyet gösteren firmaların karşılaştıkları en büyük sorun uzak doğu ürünleri ile yaşadıkları öldürücü rekabettir. Metalurjik silisyumun iyileştirilmesi seçeneği rekabetçi bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. “İyileştirilmiş Metalurjik Silisyum (İM- Si)”, standart veya elektronik kalitedeki çoklu-kristal silisyum üretimine kıyasla daha az enerji ve yatırım maliyeti ile üretilebilmektedir. Bunun farkında olan firmamız bu teknoloji ile gelen maliyet avantajını üretim bantlarına aktarabilmek için bu proje ile bir adım atmıştır. Proje kapsamında standart veya elektronik kalitedeki çok-kristalli silisyum üretimine kıyasla daha az enerji tüketimi ve yatırım maliyeti ile imal edilebilen iyileştirilmiş metalurjik silisyum hammaddesi kullanılarak üretilen silisyum dilimlerden çift taraflı güneş gözeleri, bu gözelerden de çift taraflı güneş panelleri üretilmiştir. Bu projeyle, fotovoltaik sistem maliyetinin düşürülmesi ve firmamızın rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır.