Eskişehir’de bulunan  APAK ENDÜSTRİ firmasının bazı Ar-Ge faaliyetleri firmamız tarafından yürütülmüştür. Bu projede karbon-nano parçacıklı güneş seçici soğurucu yüzeylerin üretimi ve optik karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında ODTÜ’den bazı hocalardan danışmanlık alınmıştır. Proje çalışmaları şirket personelimiz tarafından 2016 yılı içerisinde yapılmıştır.