Proje Konusu: Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Faydalanılan Destek Programı: 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 1.2.2018-1.2.2021

Bu projede CdZnTe tabanlı gama algılayıcılar geliştirilip, hastanelerin nükleer tıp ünitelerinde kullanılabilecek özelliklerde Gama-Prob (GP) ve Gama-Kamera (GC) prototipler üretilecektir. Bu projede firmamız ODTÜ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışmaktadır. İşbirliği yaptığımız üniversitelerin bütçeleri TÜBİTAK tarafından ayrıca desteklenmektedir.