Proje Konusu: Verimli Şekilde Konsantre Edilmiş Güneş Işığı ile Ekonomik bir Kojenerasyon Yöntemi (ECOSUN)
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Faydalanılan Destek Programı: Avrupa Birliği Ufuk 2020
Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 1.2.2020 – 1.2.2023

Bu projede önerilen Konsantre Fotovoltaik-Termal (CPV-T) sistemi ile, güneş ışığından sağlanan elektrik ve ısı enerjisinin kojenerasyon maliyetinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Güneşten gelen ışıma, bir yoğunlaştırıcı yardımı ile üzerinde fotovoltaik güneş hücrelerinin bulunduğu Kojenerasyon Soğurma Modülüne  odaklanır. En üstte, odaklanmış ışığı karşılayan hücreler, elektrik enerjisini sağlarken, hücrelerden yayılan ısı enerjisi ise ısı atıcı yardımıyla ısı transfer akışkanına aktarılarak ısıtma, soğutma sistemleri vb çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere toplanır. Böylece toplam sistemden alınan enerji ile verim anlamlı şekilde artırılır. Bu projenin başarıyla sonuçlanması halinde, kristal silisyum hücrelerin konsantre ışık altında kullanımının önü açılacak ve böylece daha az alanda uygun maliyetli ürün ile daha fazla elektrik üretimi yapılabilecektir. Bunun yanısıra, yoğunlaştıcının metal fiyatlarına endeksli olmaması ve hafif plastik malzemeden üretilmiş olması, sırasıyla piyasa avantajı ve taşınmadan kaynaklı CO2 salınımını azaltma olanağı sağlayacaktır.