Proje Konusu: Yüksek Verimli Çok Eklemli Perovskit/Silisyum Fotovoltaik Modüllerin Geliştirilmesi
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Faydalanılan Destek Programı: 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 1.1.2017 – 30.06.2019

Güneş enerjisinde rekabeti belirten en uygun birim olan verim/maliyet oranını artırmanın (kWh/TL) düşürmenin yöntemlerinden bir tanesi, birden fazla gözenin bir biri üzerine üretilerek, çok eklemli (tandem) olarak adlandırılan yapıların kullanılmasıdır. Proje kapsamında firmamızın da içinde bulunduğu uluslararası konsorsiyum tarafından çok eklemli perovskit/silisyum güneş gözelerinin üretilmesi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca projede firmamız çok eklemli perovskit/silisyum yapısına sahip güneş gözelerini kullanarak çok tandem fotovoltaik modüller geliştirme çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır.

Çalıştığımız bu proje bir AB SOLAR-ERA.NET projesi olup, tüm aşamalarda Avrupalı ortaklarından ECN, University of Valencia (UV), Eindhoven University of Technology (TUE), TNO ve Tempress ile eşgüdümlü çalışılmıştır. Ayrıca projede ODTÜ-GÜNAM’dan Ar-Ge desteği de alınmıştır.