Proje Konusu: Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre ve Paneli Geliştirilmesi (blackDASH)
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Faydalanılan Destek Programı: 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 1.4.2020 – 1.4.2023

Projede silisyum tabanlı fakat geleneksel olmayan hücre üretim teknolojisi geliştirilecek; bu sayede hem maliyet etkin hem de yüksek verimli hücre üretimi mümkün olacaktır. Projenin çeşitli aşamalarında yüzey ve ara yüzeylerin detaylı çalışmaları gerçekleştirilerek literatüre temel bilimsel katkılarda bulunulacaktır. Silisyuma alternatif malzemelerin aksine silisyum tabanlı, uzun kullanım ömrüne sahip, yüksek verimli güneş hücresi ve modül prototipi üretilecektir.