Verimli Şekilde Konsantre Edilmiş Güneş Işığı ile Ekonomik bir Kojenerasyon Yöntemi

Bu projede önerilen Konsantre Fotovoltaik-Termal (CPV-T) sistemi ile, güneş ışığından sağlanan elektrik ve ısı enerjisinin kojenerasyon maliyetinin düşürülmesi …

View details
Verimli Şekilde Konsantre Edilmiş Güneş Işığı ile Ekonomik bir Kojenerasyon Yöntemi

Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre ve Paneli Geliştirilmesi

Projede silisyum tabanlı fakat geleneksel olmayan hücre üretim teknolojisi geliştirilecek; bu sayede hem maliyet etkin hem de yüksek verimli hücre üretimi …

View details
Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre ve Paneli Geliştirilmesi

2018 Yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İleri Ar-Ge Teknolojileri Ltd. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi

Bu proje kapsamında firmamız TÜBİTAK desteği ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi…

View details
2018 Yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İleri Ar-Ge Teknolojileri Ltd. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi

Kızılötesi Dedektör Takımı (KDT) Geliştirilmesi (NAR) Projesi

Firmamız ASELSAN desteği ve işbirliği ile yürüttüğü bu proje kapsamında çekirdekli CZT büyütülmesi çalışmalarını yürütmektedir.

View details
Kızılötesi Dedektör Takımı (KDT) Geliştirilmesi (NAR) Projesi

Yarıiletken (Si) Üretiminde Oksijen ve Karbon İletiminin Dinamik Analizi

Silisyum (Si) kristali, mikroelektronik ve fotovoltaik teknolojilerin temel malzemesidir. Özellikle fotovoltaik endüstrisinin son yıllarda hızla büyümesi sonucu…

View details
Yarıiletken (Si) Üretiminde Oksijen ve Karbon İletiminin Dinamik Analizi

TÜBİTAK Uzay – İMECE Uydu Projesi

TÜBİTAK Uzay, İMECE Uydu Projesi kapsamında geliştirilen Yıldızizler ve Güneş Algılayıcı ekipmanlarının optic tasarımi test ve kalibrasyon işlerinin …

View details
TÜBİTAK Uzay – İMECE Uydu Projesi

Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi

Bu projede CdZnTe tabanlı gama algılayıcılar geliştirilip, hastanelerin nükleer tıp ünitelerinde kullanılabilecek özelliklerde Gama-Prob (GP) ve Gama-Kamera (GC) prototipler …

View details
Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi

PV Skin

Üniversitesi tarafından yürütülen ve Katar Foundation tarafından desteklenen “PV Skin” projesi için çatı kiremitleri üzerine yerleştirilecek esnek güneş panelleri …

View details
PV Skin